Tag: SQL Server

วิธี Restore Database ข้อมูล SQL Server

วิธี Restore Database ข้อมูลที่สำรองไว้ใน Microsoft SQL Server

วันนี้จะแนะนำวิธีการ Restore Database ที่เคยสำรองไว้ก่อนใน Microsoft SQL Server กลับมาใช้งานอีกครั้ง หลังจากที่ข้อมูลที่ใช้งานปัจจุบันมีปัญหา หรือจะเป็นการเรียกกลับมาทำสอบใช้งาน ซึ่งก่อนนี้ต้องทำการ backup database sql server ไว้ก่อนด้วย การ Restore Database ที่สำรองไว้ใน ...

สำรองข้อมูล sql server

วิธี Backup Database ข้อมูลใน Microsoft SQL Server

วันนี้เอาขั้นตอนการสำรองข้อมูลใน Microsoft SQL Server มาเป็นตัวอย่างคนที่กำลังจะ Backup Database ใน SQL Server สำรองเก็บไว้กลับมาใช้งาน ซึ่งปกติแล้วฝ่ายไอทีจะเป็นคนจัดการให้ แต่บางครั้งอาจจะต้องรีบสำรองข้อมูลด่วนไว้ก่อน หรือบางบริษัทไม่มีเจ้าหน้าที่ไอที วิธีการ Backup Database ข้อมูลใน SQL Server ...

กำหนด Memory Limits sql server

กำหนด Memory Limits ให้ SQL Server กินแรมไม่เกินขนาดที่กำหนดไว้

วิธีแก้ SQL Server กิน RAM เยอะ หรือ ไม่คืน Memory หลายคนที่เพิ่มเริ่มใช้งาน SQL Server เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับโปรแกรมต่างๆ แล้วสักเกตุการทำงานของ Server พบว่า SQL Server ไม่คืนแรม หรือ ใช้แรม ...

รีวิวการติดตั้ง SharePoint Server 2016 บน Windows Server 2016

วิธีการติดตั้ง SharePoint Server 2016 บทความนี้จะแนะนำการติดตั้งสำหรับคนที่ต้องการใช้งาน หรือ กำลังอยากลองติดตั้งใช้งานตัว SharePoint เพื่อนำเสนอผู้บริหาร หรือหน่วยงานเพื่อนำระบบ web application เข้ามาใช้งานในองค์กร เพื่อจัดเก็บเอกสารหรือทรัพยากรอื่นๆ และ solution อื่นๆ ขึ้นกับองค์กรนั้นๆ โดยการติดตั้งนี้ก็ให้เตรียมระบบต่างๆ ให้เรียบร้อย Hardware ...

เปลี่ยน port ของ sql server

แนะนำวิธีเปลี่ยน Port ของ SQL Server 2016 ให้เป็นพอร์ตตามที่เรากำหนดเอง

วิธีเปลี่ยน Port ใน SQL Server 2016 สำหรับคนที่ดตั้งใช้งานระบบ SQL Server แล้วต้องการที่จะกำหนด Port ให้เป็นตามที่เราต้อง โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น Port: TCP 1433 / UDP 1434 ซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็น ...

ติดตั้ง SQL Server Management Studio

ติดตั้ง SQL Server 2016 Management Studio

รีวิวการติดตั้ง Microsoft SQL Server Management Studio สำหรับคนที่ใช้งาน sql server อยู่ครับ และยังไม่มีโปรแกรมที่จะเชื่อมต่อเข้ามาจัดการ data ก็จะเป็นจำเป็นต้องมี Management Studio เพื่อเข้าไปจัดการ data หรือ user ครับ สำหรับตัวโปรแกรมนี้จะเป็นตัวเสริมที่จะช่วยให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นครับ ...

ติดตั้ง SQL Server 2016 Express

วิธีการติดตั้ง SQL Server 2016 Express Edition แบบละเอียดครับ

รีวิวการลง  SQL Server 2016 Express สำหรับคนที่ต้องใช้งาน SQL Server ในการสร้าง Data base ต่างๆ ไม่ว่าใช้เป็นฐานข้อมูลของโปรแกรม หรือต้องใช้กับโปรแกรม หรือ Software Solution ต่างที่จำเป็นต้องมี SQL Server ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ