Add Printer จากคอมฯที่ แชร์ปริ้นเตอร์ในวงแลน Windows 7/8.1/10

213,526

Sponsored Links

Add Printer จากคอมพิวเตอร์ใน Network ที่เปิดแชร์ปริ้นเตอร์

สวัสดีครับ สำหรับคนได้ทำการตั้งค่าแชร์ปริ้นเตอร์ เพื่อแชร์ให้เครื่องอื่นๆในวงแลนได้ใช้งานปริ้นเตอร์ร่วมกัน ขั้นตอนถัดมาก็เป็นแอดปริ้นเตอร์ที่เครื่องต้องการใช้งานร่วมกันนะครับ

โดยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าแชร์ คลิกที่นี้ เพื่อดูวิธีการตั้งค่า และสำหรับคนที่พร้อมแล้วก็มาดูกันครับว่ามีขั้นตอนการเพิ่มปริ้นเตอร์ยังไง

ซึ่งบทความนี้ผมจะทำเป็นการเพิ่มปริ้นเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 วิธี และนำไปตั้งค่าใน Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ได้เหมือนกันนะครับ

วิธีที่หนึ่ง : แอดปริ้นเตอร์โดยผ่าน Devices and Printers

วิธีที่สอง : แอดโดยผ่าน My Network

วิธีที่สาม : แอดโดยผ่าน Address location “\\computer name”

วิธีที่ 1

วิธีแรกเป็นขั้นตอนที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดี

 1. เพื่อให้นำการตั้งค่าใช้ได้กับ windows อื่นๆ ให้เปิดไปที่ Control Panel จากนั้นคลิก Devices and Printers จากนั้นคลิก Add a printer

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan15

 1. คลิกเลือก Add a network, wireless or Bluetooth printer

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan03

 1. เครื่องจะค้นหาคอมพิวเตอร์ที่เปิดแชร์ปริ้นเตอร์ เมื่อเจอปริ้นที่ต้องการให้คลิกเลือก แล้วคลิกปุ่ม Next

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan04

 1. รอให้ติดตั้งจนเรียบร้อย แล้วคลิก Next

Sponsored Links

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan06

 1. หน้านี้สามารถคลิก print a test page เพื่อทดสอบปริ้นได้ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Finish

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan07

 


วิธีที่ 2

วิธีนี้จะเพิ่มเติมสำหรับคนที่ทำตามวิธีที่ 1 แล้วค้นหาเครื่องที่เปิดแชร์ปริ้นเตอร์ไม่เจอ

 1. เปิดไปที่ My network หรือ Network ครับ จากนั้นจะเจอเครื่องคอมฯ ที่อยู่ในวงแลนเดียวกัน โดยจะแสดงเป็นชื่อเครื่อง (Computer name) ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องที่เปิดแชร์ปริ้นเตอร์ไว้

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan09

 1. จากนั้นจะเจอปริ้นเตอร์ที่ได้เปิดแชร์ไว้ ให้คลิกขวาที่ปริ้นเตอร์แล้วเลือก Connect..

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan10

 1. รอจนติดตั้งปริ้นเตอร์เสร็จ ปิดหน้าต่าง Network เป็นอันเสร็จ

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan14

 


วิธีที่ 3

วิธีนี้จะเพิ่มเติมสำหรับคนที่ทำตามวิธีที่ 2 แล้วค้นหาเครื่องที่เปิดแชร์ปริ้นเตอร์ไม่เจอ

 1. เปิด File explorer หรือ This PC จากนั้นที่ช่อง Address ให้พิมพ์ “\\computer name หรือ 192.168.x.xx” ชื่อเครื่องหรือไอพี ของเครื่องที่เปิดแชร์ปริ้นไว้ จากนั้นกด Enter

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan12

 1. จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 2 ข้อที่ 2 จนเสร็จ
 2. แล้วก็จะสามารถใช้งานปริ้นเตอร์ร่วมกันได้แล้วครับ

add-printer-from-computer-shared-printer-on-lan08

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment