ตั้งค่ามุมมอง (View) Microsoft Outlook ตามความถนัดของผู้ใช้

30,651

Sponsored Links

วันนี้มีวิธีการตั้งค่า”มุมมอง Outlook” เพราะสำหรับการใช้งาน Microsoft Outlook แต่ละคนก็มีจะมีรูปแบบใช้งานที่ต่างกัน ยกตัวอย่าง บางคนอยากให้คลิกที่จดหมายแล้วแสดงตัวอย่างข้อความที่ช่องด้านขวา, หรือบางคนอาจจะเปิดจอหมายแบบเต็ม เพราะแบบบที่แสดงตัวอย่างด้านขวานั้นเล็กไป, และบางคนอาจจะดูตัวอย่างจดหมายที่ช่องด้านล่าง

ตั้งค่ามุมมอง Microsoft Outlook

จากที่กล่างไว้ด้านบนนั้นจะเห็นได้ว่าเราสามารถกำหนดได้หลายแบบ ซึ่งกำหนดตามความต้องการ

1) ที่หน้าต่าง Microsoft Outlook ให้คลิกเลือกแถบ View

Sponsored Links

2) แล้วที่หัวข้อ Layout ให้คลิกปรับแต่งรูปแบบมุมมองได้ตามต้องการ

  • Folder pane เป็นการกำหนดรูปแบบของแถบหน้าต่าง รายการโฟลเดอร์ inbox. sent, outbox เป็นต้น
    • Normal แสดงหน้าต่างไว้ตลอด
    • Minimized ย่อไว้ และคลิกแสดงเมื่อต้อง หลังจากนั้นจะย่อไว้อัตโนมัติ
    • Off ปิดไม่ต้องมีแถบหน้าต่าง

  • Reading pane เป็นการกำหนดมุมมองตัวอย่างจดหมายเมื่อคลิกอ่าน โดยจะเลือกได้ว่าจะแสดงแถบด้านขวา หรือด้านล่าง และสามารถปิดไม่ให้แสดงตัวอย่างได้

ลองนำเอาตัวอย่างนี้ไปกำหนดตามที่ถนัดกันนะครับ

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment