วิธีแบ่ง Partition ฮาร์ดดิส Windows 10/8.1/7 ไม่พึ่งโปรแกรมเสริม

56,102

Sponsored Links

สำหรับบทความนี้จะเป็นวิธีแบ่งพาติชั่น Windows 10 ซึ่งนำไปใช้ได้ทั้ง Windows 8.1 และ Windows 7 โดยเป็นการแบ่ง partition หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง Windows เสร็จแล้ว ซึ่งปัจจุบันฮาร์ดดิสที่จำหน่ายนั้นหรือที่ใส่มาในคอมเครื่องใหม่มักจะมีขนาด 1 Tb และทำให้ฮาร์ดดิสมีพื้นที่เหลือมากพอที่จะสามารถแบ่งพาร์ทิชั่นเพิ่มได้อีก เพื่อแยกสำหรับเก็บข้อมูลเป็นอีกพาติชั่น

ดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถที่จะสร้างพาติชั่นเพิ่มได้อีก โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสออกเป็นอีก 1 ไดร์ฟ ตัวอย่างเช่น แบ่งมาจากที่ไดร์ D ออกเป็นไดร์ฟ E หรือ ต้องการแยกไดร์ๆ เพื่อเก็บแยกข้อมูลเป็นส่วนๆ เป็นต้น

วิธีแบ่งพาติชั่น Windows 10

ขั้นตอนนี้ต้องเป็นฮาร์ดดิสลูกเดียวกันเท่านั้น หากว่าเป็นต่างฮาร์ดดิสจะไม่สามารถทำได้ ซึ่งจากตัวอย่างบทความนี้ เป็นการแบ่งพาร์ติชั่น จากไดร์ฟ D ออกมาอีกไดร์ฟ ซึ่งใช้เครื่องมือ “Disk Management” ที่อยู่ในระบบ Windows จึงไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมอื่น แต่หากว่าต้องการแบ่งจากไดร์ D ไปเพิ่มให้ไดร์ฟ C ตัว Disk Management จะไม่สามารถทำได้ครับ แต่สามารถดูตามบทความ ปรับเพิ่มไดร์ฟ C โดยแบ่งจากไดร์ฟ D

ก่อนที่จะเริ่มทำต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดดิส มีพื้นที่เหลือเพียงพอ และย่ำอีกครั้งว่า การแบ่งตามวิธีนี้จะทำได้ใน hdd ลูกเดียวกันเท่านั้นครับ ขั้นตอนนั้นสามารถไปปรับใช้งานกันได้ทั้งใน Windows 7 / Windows 8.1 และ Windows 10 เรามาเริ่มแบ่งกันเลย

วิธีแบ่ง Partition ด้วย Disk Management

 1. ทำการคลิกขวาที่ Computer หรือ This PC จากนั้นเลือกที่ Manage

รูปตัวอย่างที่หนึ่ง การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 • หรือเข้าไปที่ Control Panel > All Control Panel Items > Administrative Tools > เปิด Computer Management

how-to-shrink-volume-windows-12

 1. ภายใต้หัวข้อ Storage คลิกเลือก Disk Management จะแสดง ฮาร์ดดิส ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเรา พร้อมกับคลิกเลือกที่ HDD ที่ต้องการแบ่ง

รูปตัวอย่างที่สอง การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. ทำการคลิกขวาที่ Partition ภายใต้ HDD ที่ต้องการแบ่ง แล้วเลือก Shrink Volume…

รูปตัวอย่างที่สาม การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. กรอกตัวเลขจำนวนที่ต้องการแบ่ง ในช่อง Enter the amount of space to shrink in MB: โดยหน่วยจะเป็น MB (จากตัวต้องการแบ่ง 50 GB จึงใส่ 51200 MB) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Shrink

Sponsored Links

รูปตัวอย่างที่สี่ การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. แล้วก็จะได้ ไดร์ใหม่ที่ถูกแบ่งออกมา ขนาด 50 GB จะเป็นไดร์ฟที่เป็นสีดำ ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้ เพราะต้องทำการสร้างพาติชั่นก่อน
 1. ขั้นตอนต่อไป ให้คลิกขวาที่ ไดร์ที่แบ่งออกมา จากนั้นเลือก  New Simple Volume… 

รูปตัวอย่างที่ห้า การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. ที่หน้าต่าง New Simple Volume Wizard คลิกที่ปุ่ม Next

รูปตัวอย่างที่หก การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. คลิกปุ่ม Next ต่อไปเลย เพราะระบบใส่ขนาดให้เราเรียบร้อยแล้ว หรือ หากต้องการแบ่งออกไปอีกก็ใส่ขนาดที่ต้องการ  คลิก Next

รูปตัวอย่างที่เจ็ด การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. ตรงนี้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เป็น Letter อะไร โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นลำดับว่างล่าสุด จากนั้นคลิก Next

รูปตัวอย่างที่แปด การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. ถึงหน้านี้ไม่ต้องแก้อะไร เพราะใช้เป็นค่า Default ยกเว้น Volume label ที่สามารถกำหนดชื่อได้ โดยสามารถไป Rename ในภายหลังได้ เมื่อเสร็จแล้ว คลิก Next 

รูปตัวอย่างที่เก้า การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. คลิก Finish

รูปตัวอย่างที่สิบ การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. เสร็จเรียบร้อย กับการแบ่งพาร์ติชั่น (partition) ใน windows 7 โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมให้ยุ่งยาก
  ซึ่งระบบมีโปรแกรมมาให้แล้ว และสามารถทำได้ง่าย

รูปตัวอย่างที่สิบเอ็ด การแบ่งพาร์ติชั่น Windows

 1. และเราก็จะได้ไดร์เพิ่มมาตามที่ได้ทำการแบ่งพาร์ติชั่นไป

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment