Tag: Live.com

วิธีใส่คำลงท้ายอีเมล Outlook.com หรือ Hotmail.com

วันนี้จะมาแนะนำคนที่ใช้งาน อีเมล Outlook.com หรือ Hotmail.com โดยเป็นการตั้งค่าลายเซ็นอีเมล หรือ คำลงท้ายอีเมล บนเว็บเมล Outlook.com เพื่อแนบข้อมูลต่างๆของผู้ส่งไว้ด้านล่างข้อความที่ส่ง เช่น รูปภาพ เว็บไซต์ โปรโมทชั่นของร้าน เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องค่อยพิมพ์เองทุกครั้งที่ส่งเมล แต่สำหรับคนที่ใช้งาน Microsoft Outlook ก็สามารถคลิกดูได้ที่ ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ