การใส่และจัดการ Comment ใน Microsoft Word

42,080

Sponsored Links

วิธีการใส่ Comment ใน Microsoft Word

การทำเอกสารรายงาน หรือเอกสารข้อมูลต่างๆ ด้วย Microsoft Word เพื่อส่งหัวหน้างาน,ผู้ตรวจงาน หรือเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาในเอกสาร โดยใน Word สามารถเพิ่มคอมเม้นท์ (Comment) เพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการให้แก้ไข หรือคอมเม้นท์ เพื่อให้ผู้ทำเอกสารทราบ ตรงส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้แก้ไขหรือติชม ตามที่ผู้ตรวจต้องการ หรือจะเป็นการอ่านไฟล์เอกสารต่างๆ และคอมเม้นท์ตรงส่วนที่ต้องการอ่านเพิ่มเติม

ใส่ Comment ในเอกสาร Word

 1. เปิดเอกสาร ms word จากนั้น คลิกเม้าส์คลุมข้อความ ที่ต้องการเพิ่ม Comment

การใส่ comment word

 1. จากนั้นคลิกที่แถบ Review และคลิกเลือกที่ New Comment จากนั้นจะมีแถบ Comment แสดงที่ด้านขวา

การใส่ comment word

Sponsored Links

การจัดการ Comment ในเอกสาร Word

 1. โดยแถบ comment สามารถคลิกที่ Show Comments เพื่อให้แสดงแถบหรือไม่แสดง

การใส่ comment word

 1. เครื่องมือสำหรับจัดการ comment
  • New Comment – เพิ่มคอมเม้นท์ใหม่
  • Delete – ลบคอมเม้นท์ที่เลือก หรือคลิกขวาที่คอมเม้นท์แล้วเลือก Delete comment
  • Delete All comment in document – ลบทุกคอมเม้นท์
  • Previous – ดูคอมเม้นท์ก่อนน้านี้
  • Next – ดูคอมเม้นท์ถัดไป (ช่วยให้งานในการดูคอมเม้นท์ กรณีที่เอกสารมีหลายๆหน้า โดยคลิก Next ไปเลื่อยๆ เพื่อดูคอมเม้นท์)

การใส่ comment word

 1. ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คอมเม้นท์เพื่อจัดการกับคอมเม้นท์นั้นๆได้เช่นกัน
  • Reply Comment – ตอบกลับคอมเม้นท์นั้นๆ ที่เลือก
  • Mark Comment Done – เพื่อระบุว่าคอมเม้นท์นี้แก้ไขหรือปรับเสร็จแล้ว

การใส่ comment word

 • ก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้การทำเอกสารใน Microsoft word ช่วยให้ทำงานได้สะดวก รองรับกับการใช้งานหลายๆแบบตามผู้ใช้งานต้องการ ลองนำไปปรับใช้กับที่งานหรือเอกสารรายงานต่างๆได้ครับ

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment