วิธีแบ่งครึ่งหน้ากระดาษ (แบ่งคอลัมน์) ใน Word 2010/2013

225,520

Sponsored Links

วิธีแบ่งครึ่งหน้ากระดาษใน MS.Word 2010/2013

การแบ่งครึ่งหน้ากระดาษใน Word เป็นการใช้งานฟังก์ชั่น คอลัมน์ (Column) เพื่อแบ่งหน้ากระดาษใน word ออกเป็น 2 ส่วน, 4 ส่วน หรือตามที่ผู้ใช้ต้องการ ภายใน 1 หน้า ตัวอย่างเช่น กระดาษข้อสอบที่จะมี 2 ฝั่งใน 1 หน้ากระดาษทั้งแนวนอน และแนวตั้ง

วิธีแบ่งหน้ากระดาษ Word

  1. เปิด Microsoft Word จากนั้นคลิกที่แถบ PAGE LAYOUT (เค้าโครงหน้ากระดาษ) แล้วคลิกที่ Columns (คอลัมน์) จากนั้นคลิกที่ More Columns.. (คอลัมน์เพิ่มเติม..)

Columns-word-01

  1. จากนั้นจะได้หน้า Columns ให้ระบุ จำนวนคอลัมน์ หรือ จำนวนหน้าที่ต้องการแบ่ง ในช่อง Number of columns (จำนวนคอลัมน์)

Sponsored Links

แบ่งหน้า word

  1. หากต้องการให้แสดงเส้นแบ่งระหว่างคอมลัมน์ ให้ทำการ ติ๊กถูกที่ช่อง Line between (เส้นคั่นระหว่างคอลัมน์) จากนั้นคลิกที่ OK

Columns-word-03

  1. จากนั้นพิมพ์เอกสาร Word ตามที่ต้องการไปเรื่อยๆ แล้วจะเห็นว่ามีข้อมูลขึ้นไปที่คอลัมน์ที่แบ่งไว้ อัตโนมัติ หรือสามารถกด Enter ไปจนขึ้นที่คอลัมน์ใหม่

Columns-word-05

เสร็จแล้วครับ การแบ่งหน้ากระดาษใน Word โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงาน หรือ การเรียนได้ครับ โดยการแบ่งคอลัมน์นี้สามารถปรับไปใช้กับ การทำแผ่นพับ ได้เช่นกัน

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment