วิธีเปลี่ยนชื่อ Computer Name และ Workgroup ใน Windows 7

15,330

Sponsored Links

บทความเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับชื่อเครื่อง (Computer name) ของคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7 เป็นการเปิดดูชื่อเครื่องและเป็นการเปลี่ยนชื่อเครื่อง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ Workgroup ของเครื่องนั้นๆและเครื่องอื่นๆที่อยู่ภายในระบบ network เดียวกัน

วิธีดูและเปลื่ยน Computer Name และ Workgroup ของ Windows 7

บทความนี้เป็นการดูชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7 และวิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องตามที่ต้องการ และการเปลี่ยน Workgroup ของเครื่องด้วย เพื่อเป็นการแนะนำให้คนที่ไม่ค่อยเชียวชาญในการตั้งค่า Windows 7 เพื่อนำไปใช้งานกับระบบ Network ต่างๆ เช่น แชร์ไฟล์, แชร์ปริ้นเตอร์ อื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องทราบชื่อเครื่องนั้นๆที่แชร์

Computer Name  คือชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ โดยใช้งานในการติดต่อสื่อสารในวงแลนที่ใช้งาน เช่น แชร์ปริ้นเตอร์ แชร์ไฟล์ อื่นๆ

Workgroup คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยไม่มีศูนย์กลาง ทุกเครื่องสามารถเป็นได้ทั้ง Server และ Client ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

เรามาเริ่มกันครับ

วิธีการดู Computer Name และ Workgroup

  1. คลิกขวาที่ Computer จากนั้นเลือกที่ Properties

Sponsored Links

com-name-1

  1. จากนั้นจะเห็น Computer Name และ Workgroup และหากต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ Change Settings

com-name-2

  1. ที่หน้า System Properties คลิกที่ Change..

com-name-3

  1. ทำการเปลี่ยนชื่อเครื่องที่ช่อง Computer Name และกำหนดชื่อ Workgroup ที่ช่อง Workgroup หลังจากทำการแก้ไขตามต้องการเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Ok

com-name-4

  1. หลังจากที่คลิก OK เครื่องจะให้ทำการ Restart เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อเครื่องโดยสมบูรณ์ และหลังจากที่เครื่อง Restart เสร็จแล้วให้ทำการตรวจสอบชื่อเครื่อง เสร็จเรียบร้อยครับ

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment