Tag: Computer Name

เปลี่ยนชื่อเครื่อง Windows 11

เปลี่ยนชื่อเครื่อง Windows 11 เป็นชื่ออื่นตามที่ต้องการ

หลังจากตั้งเสร็จระบบจะกำหนดชื่อ Computer name ให้เองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจะปนะนำขั้นตอนการเข้าไป เปลี่ยนชื่อเครื่อง windows 11 เป็นชื่ออื่นตามที่เราต้องการ ซึ่งค่าเริ่มต้นจะใช้คำว่า DESKTOP-XXXXX เป็นชื่อที่สุ่มมาให้ ทำให้จำชื่อไม่ได้ วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่อง Windows 11 หรือ Computer name หากว่าในระบบ ...

วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่อง Windows 10

วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ง่ายกว่าเดิมเยอะ

หลังจากที่ติดตั้ง Windows 10 เรียบร้อย เราจะสังเกตเห็นว่า "ชื่อคอมพิวเตอร์" (Computer name) ที่ตัว Windows 10 ตั้งมาให้แบบอัตโนมัติโดยขึ้นต้นด้วย "DESKTOP-XXXXX" ซึ่งต่างจาก Windows เวอร์ชั่นก่อนที่จะได้เรากำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เองในขั้นตอนเริ่มต้นเข้าใช้งาน Windows ครั้งแรก ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนชื่อเครื่องใน Windows ...

วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่อง Computer Name และ Workgroup ใน Windows 7

วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่อง Computer Name และ Workgroup ใน Windows 7

บทความเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับชื่อเครื่อง (Computer name) ของคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7 เป็นการเปิดดูชื่อเครื่องและเป็นการเปลี่ยนชื่อเครื่อง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ Workgroup ของเครื่องนั้นๆและเครื่องอื่นๆที่อยู่ภายในระบบ network เดียวกัน วิธีดูและเปลื่ยน Computer Name และ Workgroup ของ Windows 7 ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ