วิธีการบล็อกเว็บไซต์ใน Windows 10 และ Windows 8.1 / 7

10,504

Sponsored Links

วันนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีบล็อกเว็บไซต์ใน Windows 10 เพราะเว็บไซต์มีเป็นร้อยๆที่เราเข้าชมบนคอมฯแต่มีหลายเว็บที่ไม่เหมาะสำหรับเด็ก ยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบ้านมักจะมีเด็กๆใช้งานด้วยก็สมควรอย่างยิ่งที่จะป้องกันเว็บที่ไม่ค่อยเหมาะสมที่จะให้เด็กๆเข้า โดยวิธีสามารถใช้ได้ทั้งใน Windows 10, 8.1, 7

ซึ่งก็มีหลายโปรแกรมทั้งแบบฟรีและแบบต้องซื้อที่ทำออกมาเพื่อใช้งานสำหรับบล็อกเว็บไซต์ แต่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ Windows สามารถทำการแก้ไข hosts file โดยการเพิ่ม URL เพื่อทำการบล็อกเว็บไซต์นั้นๆได้เลย

วิธีการบล็อกเว็บไซต์ใน Windows

  1. ให้ทำการเปิด Notepad แบบ Run as Administrator โดยการคลิกขวาที่ notepad

  1. จากนั้นให้ไปที่ File > เลือก Open

Sponsored Links

  1. ที่ช่องประเภทของไฟล์ให้เลือก All Files แล้วจากนั้นเลือกไปที่ Folder: C:\Windows\System32\drivers\etc แล้วให้เลือกไฟล์ hosts คลิก Open

  1. ให้กรอกข้อมูลเว็บไซต์ที่ต้องการบล็อกโดยใส่เป็น 127.0.0.1 URLs ตัวอย่างเช่น
    • 127.0.0.1 www.google.co.th
    • 127.0.0.1 www.facebook.com

  1. เมื่อเสร็จแล้วก็ไปที่ File > คลิก Save

  1. ให้ทดสอบเปิด web browsers จากนั้นลองเข้าเว็บที่ได้ระบุไว้ หากเปิด web browsers อยู่ก็ให้ปิดแล้วเปิด web browsers ใหม่

เพียงเท่านี้เว็บไซต์ที่ได้ระบุไว้ก็ไม่สามรถเปิดเข้าใช้งานได้แล้ว

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment