ตั้งค่าแสดงแถบ Command Line บน Task Manager Windows 10

1,130

Sponsored Links

หลังจากทาง Windows 10 ได้มีการอัพเดทเวอร์ชั่นก็เพิ่มตัวเลือกต่างเข้ามาอีก และวันนี้จะมาแนะนำวิธีแสดงแถบ Command Line บน Task Manager ซึ่งปกติจะไม่แสดงให้เห็น แถบนี้จะแสดงที่มาของคำสั่งการเปิดโปรแกรมที่กำลังทำงาน ณ ขณะนั้นๆ

แสดงแถบ Command Line บน Task Manager

  1. เปิด Task Manager ขึ้นมา จากนั้นที่หัวข้อ Processes ให้คลิกขวาที่แถบ Name
  2. จากนั้นจะเห็นเมนู Command Line ที่ยังไม่ได้เลือกถูก ให้เลือกแล้วก็จะเห็นแถบดังกล่าว

Task Manager รูปที่ 1

  1. แล้วก็จะเห็นแถบแสดงแล้ว

Task Manager รูปที่ 2

Sponsored Links

  1. และที่หัวข้อ Details ให้คลิกขวาที่แถบ Name แล้วเลือก Select columns

Task Manager รูปที่ 3

  1. ที่หน้าต่าง Select columns ให้เลือกถูกที่ช่อง Command Line และคลิก Ok

Task Manager รูปที่ 4

  1. เพียงเท่านี้ก็ได้แล้ว

Task Manager รูปที่ 5

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment