พรบ. คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ฉบับที่ 2 แห่งราชอาณาจักรไทย

6,292

Sponsored Links

วันนี้จะขอเอาพรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 ฉบับที่ 2 มาแนะนำกันหน่อยครับ ก็ตามที่เราทุกคนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ก็คงทราบกันอยู่แล้วว่า พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 นั้นได้เริ่มบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ส่วนใหญ่เนื้อหาก็ยังคงเหมือนกับฉบับที่ 1 ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 แต่จะมีการเพิ่มบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดมากขึ้น ซึ่งได้มีการยกเลิกหลายมาตราและก็ได้เพิ่มอีกหลายมาตราเช่นเดียวกัน

แต่ทั้งหมดนี้ หากว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความรู้แบบถูกต้อง โดยที่ไม่ได้ไปกล่าวร้ายหรือไม่ไปทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน รำคาญ ความเสียหาย ที่เกิดจากการกระทำของเรานั้น พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 ก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรเราได้อยู่แล้วครับ ซึ่งตรงกันข้ามก็จะช่วยคุ้มครองผู้ใช้งานให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ต้องการกล่าวร้ายให้กับเรา

พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2

ซึ่งข้อมูลตามบทความนี้ จะขอหยิบยกมาเพียงบางส่วนที่พอจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป เนื้องจากข้อมูลเนื้อหาของ พรบ. คอมฯ ปี 2560 ยังมีเนื้อหาอีกหลายอย่างตามที่ระบุไว้ตาม พรบ. โดยหากต้องการอ่าน พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 แบบฉบับสมบูรณ์นั้น สามารถเปิดเข้าไปอ่านได้ที่ https://goo.gl/MLjNhm

Sponsored Links

ข้อที่ 1 การส่งอีเมลเกี่ยวกับโฆษณาสินค้าแนะนำสินค้า, ฝากร้านใน IG และ Facebook, ส่ง SMS โฆษณา ซึ่งทั่งหมดนี้ หากผู้รับไม่ได้รับความยินยอมหรือสมัคร จะถือว่าเป็นสแปม และต้องมีช่องทางให้ผู้รับสามารถบอกยกเลิก ซึ่งหากไม่ทำหรือทำผิด จะถูกปรับ 200,000 บาท

ข้อที่ 2 การแอบเข้าถึงข้อมูลหรือระบบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ (มาตรา 5, 7) แล้วนำข้อมูลนั้นออกไปเผยแพร่ (มาตรา 6) การดักจับข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างส่งข้อมูลผ่านช่องทาง network ต่างๆ (มาตรา 8) จะมีโทษจำคุก 1-7 ปี และโดนปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 140,000 บาท

ข้อที่ 3 การกด Like หรือ Shared ในข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมายมาตรา 112 (หมวดพระมหากษัตริย์) ถือเป็นความผิดตามกฎหมายตาม มาตรา 112 แต่หากข้อมูลที่แชร์นั้นมีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3

ข้อที่ 4 ถ้าหากมีการลงข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ดีต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องทำการปิดบังหน้าตาทุกครั้ง แต่จะมีการยกเว้นสำหรับกรณีที่เป็นการยกย่องเกี่ยงข้องกับความดีต่าง เช่น ได้รับรางวัล, ประกาศนียบัตรชื่นชม เป็นต้น จึงสามารถที่เปิดเผยใบหน้าได้

ข้อที่ 5 การนำเอารูปภาพ, เพลง, วีดีโอ, และข้อความ ของบุคคลอื่นไปใช้งานโดยไม่ขออนุญาตก่อนนั้น เจ้าของสามารถที่ฟ้องร้องได้

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.maejonet.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=17285

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment