สำรอง หรือ เปลี่ยนที่เก็บข้อมูลอีเมล์ (Email) MS. Outlook 2010/2013

Microsoft Office Outlook เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมล์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในบริษัท องค์กรต่างๆ เพราะมีความสะดวก และมีเครื่องมือให้ปรับใช้งานได้หลายรูปแบบจึงทำให้เป็นที่นิยม โดยการทำงานของโปรแกรมนั้น เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลอีเมล์มาเก็บไว้ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรม โดยไม่ต้องเปิดเข้าเว็บไซต์เพื่อเช็คอีเมล์ หรือส่งอีเมล์

โดยการใช้โปรแกรม MS. Outlook จะเก็บข้อมูลอีเมล์ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ไดร์ C:\ ของคอมฯ ซึ่งหาก Windows มีปัญหาแล้วต้องลง Windows ใหม่ และการตั้งค่า Outlook ใหม่ก็จะทำให้เสียเวลาดาวน์โหลดเมล์ใหม่ หรือเมล์บน Server ถูกลบไปหมดแล้ว

วันนี้จึงจะมาแนะนำขั้นตอนการย้ายที่เก็บอีเมล์ที่โปรแกรมดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมฯ ประโยชน์การย้ายที่เก็บนั้น ก็เพื่อเป็นการสำลอง (Backup) อีเมล์เก่าๆ ที่เคยเปิดอ่าน และต้องการเก็บไว้ใช้งาน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

1. เปิด MS. Outlook ที่ใช้งานอยู่ขึ้นมาแล้วคลิกแท็ป File
change-location-mail-box-01

2. เลือกที่ Info จากนั้นคลิกที่ Account Sittings และคลิกที่ Account Sittings…
change-location-mail-box-02

3. หลังจากเปิด Account Sittings ให้คลิกแท็ป Data Files จากนั้นจะเห็นไฟล์เก็บข้อมูลอีเมล์ (จะลงท้ายด้วย .pst) แล้วคลิกที่ Open File Location…
change-location-mail-box-03

4.จากนั้นจะเปิดโฟล์เดอร์ที่จัดเก็บอีเมล์ขึ้นมา ซึ่งจะเลือกที่ไฟล์ที่ใช้งานอยู่ปัญจุบัน แล้วให้ปิดโปรแกรม Outlook (สำคัญนะครับ หากไม่ปิดจะ Copy หรือ Move ไฟล์ไม่ได้) หลังจากปิด Outlook ให้ Copy ไปเก็บยัง โฟล์เดอรืที่ต้องการเก็บไฟล์อีเมล์
change-location-mail-box-04

5. วางไฟล์ Outlook.pst ไว้ตามที่ต้องการ หลังจาก Copy เสร็จ ให้เปิดโปรแกรม Outlook อีกครั้ง
change-location-mail-box-05

6. หลังจากเปิด Outlook ให้คลิกที่แท็ป Data File ที่ Account Sittings ตามข้อ 1 – 3 หลังจากนั้นคลิก Add…
change-location-mail-box-06

7. แล้วให้เลือกไฟล์ตามที่ได้จัดเก็บอีเมล์ไว้ตามข้อ 5. หลังจากเลือกไฟล์แล้ว คลิก OK
change-location-mail-box-07

8. หลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่ไฟล์ที่เพิ่มเข้ามา แล้วคลิกที่ Set as Default
change-location-mail-box-08

9. คลิก OK
change-location-mail-box-09

10. หลังจากไฟล์ที่เพิ่มมาได้ถูกตั้งเป็น Default ให้ปิดโปรแกรม Outlook แล้วเปิดอีกครั้ง
change-location-mail-box-10

11. หลังจากเปิด Outlook แล้วเปิดกลับมาที่ Account Sittings ตามข้อ 1 – 3 เสร็จแล้วคลิกเลือกที่ Data ไฟล์อีเมล์เก่า แล้วคลิก Remove
change-location-mail-box-11

12. คลิก OK
change-location-mail-box-12

13. เสร็จสิ้นข้้นตอนการย้ายที่เก็บ Data File อีเมล์ครับ
change-location-mail-box-13