Tag: Mailings

ส่งจดหมายเวียน Word โดยผ่านอีเมล์ Outlook แบบมืออาชีพ

ส่งจดหมายเวียน Word โดยผ่านอีเมล์ Outlook แบบมืออาชีพ

การส่งจดหมายเวียน หรือ ส่งอีเมล์เวียน เพื่อแจ้งโปรโมชั่น หรือ แจ้งอัพเดทข้อมูลประกาศต่างของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าที่เราติดต่ออยู่ แต่จะส่งเมล์ครั้งละ 1 account ก็จะเสียเวลามากเลยทีเดียว หรือ จะใช้ BCC ก็อาจจะทำให้ข้อมูลในอีเมล์ ไม่สามารถระบุชื่อบุคลนั้นๆ ได้ เนื่องจากต้องส่งหาหลายๆคนพร้อมๆกัน สำหรับการติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ...

จดหมายเวียน

วิธีทำจดหมายเวียน และพิมพ์ซอง Microsoft Word

สำหรับจดหมายเวียน word จะเป็นการสร้างจดหมายหลายฉบับโดยที่จะใช้เนื้อหาภายในจดหมายเหมือนๆกันทุกฉบับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ชื่อและที่อยู่ของผู้รับนั้นๆ  ตัวอย่าง หนังสื่อแจ้งทางราชการ จดหมายประชาสัมพัน ซึ่งหากเราจะต้องพิมพ์ชื่อ 1 คนและสั่งปริ้น และทำแบบนี้ซ้ำๆให้กับผู้รับทุกๆคน อาจจะทำให้เราเสียเวลามากเลยทีเดียว และอาจจะมีหลายคนที่พิมพ์เอกสารเสร็จ จากนั้นจะเปลี่ยนชื่อผู้รับก่อนพิมพ์จดหมายแต่ละฉบับ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกเท่าไร ใช้ word ทำจดหมายเวียน และพิมพ์ซอง ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ