วิธียกเลิก Password ของ User Account ใน Windows 10

300,320

Sponsored Links

วิธียกเลิก Password ของ User Account บน Windows 10

หลังจากที่เริ่มใช้งาน Windows 10 กันแล้วหลายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงคนเดียว จึงไม่ต้องการที่จะใช้งาน Password ในการ Login เข้าใช้งาน Windows 10 วันนี้มีวิธีการยกเลิก Password มาแนะนำครับ โดยเป็นการยกเลิก Password สำหรับ Local account ซึ่งเป็น User ภายในเครื่องเราเท่านั้น

วิธียกเลิก Password แบบ Microsoft account (Email) คลิกที่นี้

YouTube-logo-150x50

ยกเลิก Password Windows 10 (Local account)

  1. คลิกขวาที่ Logo Windows (Start) จากนั้นเลือก Control Panel

nongit-remove-password-windows10-0

  1. ที่หน้า Control Panel (View by: Large icons) ให้คลิกเข้าไปที่ User Account

nongit-remove-password-windows10-1

Sponsored Links

  1. จากนั้นจะเห็น User Account ที่ใช้เราใช้งานอยู่ ให้คลิกที่ Manage another account

nongit-remove-password-windows10-2

  1. หากมีหลาย User Account ให้คลิกเลือกที่ User ที่ต้องการยกเลิก Password หรือมีเพียง 1 User Account

nongit-remove-password-windows10-3

  1. สังเกตที่ User Account จะมี Password protected แสดงอยู่ เพราะมีการใช้งาน Password อยู่ ให้คลิกที่ Change the password

nongit-remove-password-windows10-4

  1. จะเข้าสู่หน้า Change <User name> password ให้ จากนั้นให้ระบุ Password ที่ใช้งานอยู่ ในช่อง Current password เพียงช่องเดียว เสร็จแล้วคลิก Change password

nongit-remove-password-windows10-5

  1. จากนั้นจะสังเกตว่า Password protected ไม่แสดงที่ User Account แล้ว

nongit-remove-password-windows10-6

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment