Gmail รับเมล์ที่มีไฟล์แนบขนาด 50Mb ได้แล้วเพิ่มจากเดิม 25Mb

134

สำหรับคนที่ใช้งาน Gmail ถือว่าเป็นข่าวดีเนื่องจากตอนนี้ทาง Google ได้ประกาศให้สามารถรับไฟล์แนบขนาดสูงสุดที่ 50Mb แล้วครับ ซึ่งก็จะสะดวกขึ้นไปอีก โดยเพิ่มจากเดิมที่รับเมล์ที่มีไฟล์แนบได้เพียง 25MB เท่านั้น

โดยการใช้งานของ Gmail ก่อนหน้าที่จะได้รับการปรับขนาดนั้น ผู้ใช้งาน Gmail ที่มีความต้องการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ขนาดไฟล์มากกว่า 25Mb นั้น ต้องไปใช้งานบน Google Drive โดยการอัพโหลดไฟล์ แล้วทำการแชร์ไฟล์จาก Google Drive ไปให้ผู้รับแทน แต่การส่งเมล์ก็ต้องมีการรับเมล์จากผู้งานระบบอื่นที่เราติดต่อด้วย ซึ่งมีการส่งไฟล์แนบขนาดใหญกว่า 25Mb เข้ามาหาผู้ใช้ Gmail ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถรับไฟล์แนบนั้นไม่ได้

---Sponsored Links---

ดังนั้นทาง Google จึงได้ประกาศขยาย Attachment ให้สามารถรองรับไฟล์แนบได้สูงสุด 50Mb โดยการปรับขนาดรับไฟล์แนบนี้ผู้ใช้งาน Gmail ทุกคนจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ภายใน 1 ถึง 3 วันนับนี้เป็นต้นไป

แต่สำหรับการส่งเมล์จาก Gmail ก็ยังคงขนาดไฟล์ไว้ไม่เกิน 25Mb เท่าเดิมครับ

ข้อมูลที่มา: googleblog.comtechtalkthai.com