Gmail รับเมล์ที่มีไฟล์แนบขนาด 50Mb ได้แล้วเพิ่มจากเดิม 25Mb

217

--- Sponsored Links ---

สำหรับคนที่ใช้งาน Gmail ถือว่าเป็นข่าวดีเนื่องจากตอนนี้ทาง Google ได้ประกาศให้สามารถรับไฟล์แนบขนาดสูงสุดที่ 50Mb แล้วครับ ซึ่งก็จะสะดวกขึ้นไปอีก โดยเพิ่มจากเดิมที่รับเมล์ที่มีไฟล์แนบได้เพียง 25MB เท่านั้น

โดยการใช้งานของ Gmail ก่อนหน้าที่จะได้รับการปรับขนาดนั้น ผู้ใช้งาน Gmail ที่มีความต้องการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ขนาดไฟล์มากกว่า 25Mb นั้น ต้องไปใช้งานบน Google Drive โดยการอัพโหลดไฟล์ แล้วทำการแชร์ไฟล์จาก Google Drive ไปให้ผู้รับแทน แต่การส่งเมล์ก็ต้องมีการรับเมล์จากผู้งานระบบอื่นที่เราติดต่อด้วย ซึ่งมีการส่งไฟล์แนบขนาดใหญกว่า 25Mb เข้ามาหาผู้ใช้ Gmail ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถรับไฟล์แนบนั้นไม่ได้

ดังนั้นทาง Google จึงได้ประกาศขยาย Attachment ให้สามารถรองรับไฟล์แนบได้สูงสุด 50Mb โดยการปรับขนาดรับไฟล์แนบนี้ผู้ใช้งาน Gmail ทุกคนจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ภายใน 1 ถึง 3 วันนับนี้เป็นต้นไป

--- Sponsored Links ---

แต่สำหรับการส่งเมล์จาก Gmail ก็ยังคงขนาดไฟล์ไว้ไม่เกิน 25Mb เท่าเดิมครับ

ข้อมูลที่มา: googleblog.comtechtalkthai.com

--- Sponsored Links ---