สอนติดตั้ง Windows บน Oracle VM VirtualBox

9,261

Sponsored Links

วิธีจำลอง Windows บน Oracle VM VirtualBox

เป็นการจำลองเครื่องเสมือนจริงขั้นมาเพื่อใช้งาน os ที่ทำให้เสมือนมีคอมฯ 2 เครื่องหรือมากกว่านั้นตามที่ต้องการ ซึ่งตัวนี้จะช่วยกับคนที่ต้องการจะทดสอบระบบ หรือโปรแกรมต่างๆบนระบบอื่นๆ

หลังจากที่เรา ติดตั้ง Oracle VM VirtualBox เรียบร้อย เราก็มาดูวิธีการสร้างเครื่องเสมือนจริง เพื่อติดตั้ง Windows หรือ OS อื่นๆกันครับ ซึ่งตามตัวอย่างนี้จะลงเป็น win 7 64-bit

สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไฟล์ iso ของ os ที่เราจะติดตั้ง เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มมาสร้างเครื่องกันเลยครับ

 1. เปิดโปรแกรมจากนั้นคลิก New

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-25-36

 1. ที่หน้า Name and operating system (ตามตัวอย่างจะสร้าง windows 7 64-bit)
  • Name: ให้เรากำหนดชื่อเครื่องเสมือนของเรา
  • Type: เลือกระบบปฏิบัติการที่เรากำลังจะติดตั้ง เพื่อที่ VirtualBox จะทำการปรับค่าคอนฟิกให้เหมาะสมกับ os ที่เราเลือก
  • Version: เลือกเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ หรือ os
 2. เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Next

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-25-45

 1. ที่หน้า Memory size ให้เรากำหนดขนาดของ Ram สำหรับที่จะใช้งานบนเครื่องเสมือน โดยค่าเริ่มต้นจำถูกเลือกไว้เป็นขั้นต่ำของ os ที่เราเลือกไว้ เสร็จแล้วก็คลิก Next

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-27-16

 1. ที่หน้า Hard drive ให้เลือก  Create a virtual hard dirve now จากนั้นคลิก Create (ในตัวอย่างนี้จะเป็นการเลือกสำหรับสร้างเครื่องใหม่)

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-27-28

 1. ที่หน้า Hard drive file type ให้เลือก VDI (VirtualBox Disk Image) ตามด้วยคลิก Next

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-27-40

 1. ที่หน้า Storage on physical hard drive เลือกว่าต้องการสร้างไฟล์ที่ใช้จำลองเป็นฮาร์ดดิสก์เสมือน โดยแนะนำเลือก Dynamically allocated เป็นการใช้เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์บนเครื่องหลัก เท่าที่ฮาร์ดดิสก์เสมือนต้องการใช้  ซึ่งไฟล์ของฮาร์ดดิสจำลองนั้นจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่เกินขนาดสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ (อยู่ในขั้นตอนถัดไป)

Sponsored Links

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-28-02

 1. ที่หน้า File location and size ให้กำหนดชื่อไฟล์ที่จะใช้จำลองเป็นฮาร์ดดิส และกำหนดตำแหน่งของไฟล์ จากนั้นให้ทำการกำหนดขนาดฮาร์ดดิสก์เสมือนที่จะสร้าง ตามตัวอย่างนี้จะกำหนดที่ 25Gb สำหรับติดตั้ง Windows 7
 2. กดปุ่ม Create

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-28-17

 1. เราก็จะได้เครื่องเสมือนที่ได้ทำการสร้างไว้ จากนั้นให้เราคลิกเลือกเครื่องเสมือนที่สร้างไว้ แล้วคลิกที่ Setting

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-30-30

 1. เลือกที่ Storage แล้วคลิก Empty เพื่อใส่แผ่น windows ให้เครื่องเสมือน

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-31-00

 1. เลือกไฟล์ iso ของเราที่จะติดตั้ง

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-35-49

 1. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ok

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-36-05

 1. แล้วก็ให้คลิกปุ่ม Start ได้เลยครับ

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-36-40

 1. เครื่องเสมือนจริงของเราก็พร้อมจะทำงานแล้วครับ เราก็ทำการติดตั้ง Windows หรือติดตั้ง os อื่นๆได้ตามที่ต้องการ

install-windows-in-virtualbox_2016-12-28_19-37-32

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More