วิธีเปลี่ยนชื่อ User name ใน Windows 7/8/10

52,779

Sponsored Links

วิธีเปลี่ยนชื่อ User name ใน Windows

สอนขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ User name ที่แสดงใน windows เนื่องจากหลายคนไม่ได้เป็นคนลง Windows เอง อาจจะเป็นร้านลงให้ เพื่อนลงให้ แล้วตั้งชื่อ User name ตามใจผู้ลง ดังนั้นเราจึงต้องมาเปลี่ยนชื่อตามใจผู้ใช้บ้าง โดยเป็นการเปลี่ยนชื่อ User name ให้เป็นชื่อตามที่เราต้องการ

ตามบทความนี้ใช้ได้ทั้ง Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10

  1. Search หาคำว่า “User accounts” จากนั้นให้คลิกเลือก User accounts

วิธีเปลี่ยนชื่อ user name

  1. ที่หน้า User account ให้คลิกที่ Manage another account

nongit-change-user-account-name-02

  1. คลิกเลือก User ของเรา หรือ User ที่ต้องการเปลี่ยน

Sponsored Links

nongit-change-user-account-name-03

  1. จากนั้นคลิกที่ Change the account name

nongit-change-user-account-name-04

  1. กำหนดชื่อที่ต้องการในช่อง New account name เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Change name

nongit-change-user-account-name-05

  1. เพียงเท่านี้เราก็จะได้ชื่อ User ตามที่เราต้องการแล้วครับ

nongit-change-user-account-name-06

  • หมายเหตุ: ชื่อที่เปลี่ยนเป็นเพียงชื่อที่แสดงของ user account เท่านั้น แต่ user ยังเป็น user เดิม โดยดูได้ที่ C:\User\<user name> หากต้องเปลี่ยนทั้งหมด แนะนำให้สร้าง User account ใหม่ตามบทความนี้ > วิธีสร้าง user account Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More