วิธีแบ่งรูปภาพเป็นช่องๆ เท่าๆกัน ด้วย PhotoScape

วิธีแบ่งรูปภาพเป็นช่องๆ หรือส่วนๆ เท่าๆกัน ในรูปเดียว ด้วย PhotoScape

การแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆ โดยการทำเว็บไซต์สมัยก่อนจะใช้การแบ่งรูปกันเยอะ แต่ด้วยปัจจุบันอินเตอร์เน็ตสามารถโหลดรูปภาพใหญ่ได้แบบสบาย แต่เราสามารถนำไปใช้เพื่อการตกแต่งรูปภาพลง facebook, Instagram หรือไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เรามาดูขั้นตอนการทำกันครับ

1. เปิด PhotoScape จากนั้นคลิก splitter (แบ่งภาพ)

image-splitter-with-photoscape-01

2. จะได้หน้าต่าง Splitter คลิก Add (เพิ่มภาพ)

image-splitter-with-photoscape-02

3. เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Open

image-splitter-with-photoscape-03

4. จากนั้นกำหนด Columns (คอลัมภ์) และ Rows (แถว) ที่ต้องการแบ่ง

image-splitter-with-photoscape-04

หรือสามารถกำหนดขนาดช่องรูปภาพเองได้ และสามารถแบ่งรูปภาพได้มากกว่า 1 ภาพ หลังจากนั้นคลิก Split (แบ่ง)

image-splitter-with-photoscape-05

5. เลือกที่เก็บภาพ, นามสกุลไฟล์ (JPG PNG BMP และ GIF) และคุณภาพรูป โดย 95% ขึ้นไป หรือเลือกที่ 100% จากนั้นคลิก Split (แบ่ง)

image-splitter-with-photoscape-06

6. รูปภาพที่ได้หลังจากการแบ่งภาพครับ

image-splitter-with-photoscape-08