วิธีติดตั้ง Telnet บน Windows 7 และ 8

วิธีติดตั้ง Telnet บน Windows 7 และ Windows 8, 8.1

คนที่ใช้งานตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไปแล้วใช้งาน Telnet ไม่ได้ ซึ่งหากต้องการใช้งาน Telnet ต้องทำการลง Telnet หรือเปิดใช้งาน features ใน Windows 7 ก่อนครับ โดยใน Windows 8 และ Windows 8.1 ก็เช่นกันครับ

1. เปิด Control Panel จากนั้นคลิกที่ Uninstall program

telnet windows 2

2. ในหน้า Programs and Features ให้คลิกที่ Turn Windows features on or off

telnet windows 3

3. ให้ทำเครื่องถูกที่ Telnet client แล้วคลิก OK แล้วรอสักครู่

telnet windows 4

4. ทดสอบ Telnet <ip , servername> <port> (ตัวอย่าง Telnet mail.truemail.co.th 25)

telnet windows 7