การตั้งค่าให้ windows 8.1 เข้าหน้า desktop ทุกครั้งที่บูต (Boot)

วิธีการตั้งค่าให้ windows 8.1 เปิดหน้า desktop ทุกครั้งที่บูต หรือทุกครั้งเปิดคอมพิวเตอร์

หลายๆคนที่ใช้งาน Windows 8.1 ทุกครั้งที่เปิดใช้คอมพิวเตอร์ โดยค่าเริ่มต้นที่ Windows ตั้งค่าให้นั้น จะเริ่มต้นที่หน้า Start ทุกครั้ง ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของ Windows 8.1 โดยบางคนคุ้นชินกับการที่เปิด Windows แล้วเข้าสู่หน้า Desktop ทันที โดยไม่ต้องกดที่หน้า Start วันนี้มีวิธีการตั้งค่าเปิดหน้า desktop ทุกครั้งที่บูต (Boot)

1. เปิดใช้งาน Windows 8.1 จะเข้าสู่หน้า Start ให้คลิกที่ Desktop

start to desktop 1

2. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Desktop ให้คลิกขวาที่ Taskbar แล้วเลือกที่ Properties

start to desktop 2

3. จากนั้นจะเปิดหน้า Taskbar and Navigation properties ให้เลือกที่แท็บ Navigation แล้วให้สังเกตุภายใต้ Start screen ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง When sign in or close all app on a screen, go to the desktop instead of Start

4. จากนั้นคลิก OK

start to desktop 3

จากนั้นทดสอบโดยการ Restart windows 8.1 จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Desktop ทันทีครับ โดยการตั้งค่านี้ไม่มีใน Windows 8