Browsing Tag

Send

วิธีแก้ปัญหา Microsoft Outlook ไม่อัพเดต ต้องกด Send / Receive ตลอดเพื่อให้ Mail เข้า

คิดว่าน่าจะมีคนอื่นที่พบปัญหาเช่นกัน คือ Microsoft Outlook อีเมลไม่เข้า ต้องค่อยกดปุ่ม Send/Receive เพื่ออัพเดตอีเมลใหม่เข้ามาที่เครื่อง ซึ่งปัญหานี้ผมเคยเจอกับเครื่องลูกค้าที่ดูแลอยู่ ตรวจสอบหาข้อมูลจนสามารถแก้ไขได้ จึงเอามาทำเป็นบทความ…