Tag: Router

ตั้งค่า Forth GPO-5900W TOT เป็น Bridge Mode

วิธีตั้งค่า Forth GPO-5900W ของ TOT เป็นโหมด Bridge Mode

สำหรับโพสนี้จะแนะนำการตั้งค่าเร้าเตอร์ Forth GPO-5900W หรือ GEO-4500WS ของทาง TOT ให้สามารถใช้งาน Bridge Mode เพื่อใช้เร้าเตอร์ของเราใช้งานเป็น gateway ควบคุมอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งอาจจะต้องเชื่อมไป Firewall หรือ load balance ก็ตามแต่ที่ต้องการตั้งค่า วิธีการตั้งค่า ...

วิธีตั้งค่า DDNS Huawei

วิธีตั้งค่า DDNS ในเร้าเตอร์ Huawei HG8245H ของ TOT, True, 3bb, AIS Fibre

บทความนี้มีวิธีตั้งค่า DDNS หรือ Dynamic DNS ในเร้าเตอร์ Huawei HG8245H หรือ HG8247H ที่เราได้มากจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต นั้นก็มี True, TOT, AIS fibre และ 3bb ซึ่งมักจะได้เร้าเตอร์รุ่นนี้ หรือจะมีอีกรุ่น แต่ส่วนมากแล้วคนที่สมัครใช้งานช่วงที่เริ่มเปลี่ยนเป็นระบบไฟเบอร์จะมีรุ่นนี้ซะส่วนมาก และที่บ้านผมเองก็ใช้รุ่นนี้ ...

วิธีตั้งค่า forward port

วิธีการตั้งค่า Forward Port เร้าเตอร์ Huawei HG8245H ของ TOT, TRUE, 3BB

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าเร้าเตอร์ Huawei ของ tot, True, 3bb, AIS ซึ่งจะเป็นวิธี Forward Port เร้าเตอร์ Huawei เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่างภายในวงแลน ที่ต้องการให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวงแลนได้เช่น จากมือถือ จากโน๊ตบุ๊คที่อยู่ตามร้านกาแฟ จากคอมที่บ้านมาที่สำนักงาน เป็นต้น โดยส่วนมากการตั้งค่าเหล่านี้มักจะเป็น Port CCTV ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ