Tag: pst

Import อีเมลไฟล์ .PST

วิธีการ Import ข้อมูลอีเมลจากไฟล์ .PST ของ Microsoft Outlook

บทความนี้จะแนะนำการ import อีเมล data จากไฟล์ .pst โปรแกรม Microsoft Outlook ดึงข้อมูลอีเมลเก่าจากไฟล์ .PST ที่เคยสำรองไว้ หรือจะเรียกว่า Restore ไฟล์เก่าที่เก็บไว้กลับมาใช้งานอีกครั้ง การ import จะเป็นกรณีที่ใช้งานอีเมลปัจจุบัน แล้วต้องการดึงข้อมูลมาเพิ่มในไฟล์ปัจจุบันที่ใช้งาน วิธี ...

ซ่อมไฟล์ PST

วิธีซ่อมแซมไฟล์ .pst หรือ .ost แก้ปัญหาเปิด Microsoft Outlook ไม่ได้

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ตามหน่ายงานบริษัทใช้สำหรับรับส่งอีเมล และมักเจอปัญหาว่าเมื่อเปิดใช้งานจะฟ้องว่า ไม่สามารถเปิดใช้งานไฟล์ pst หรือ ost ซึ่งเป็นไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลอีเมล Outlook ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน และเมื่อโปรแกรมไม่สามารถเปิดไฟล์ pst ได้ ตัวโปรแกรมก็จะไม่สามารถเปิดได้ วิธีซ่อมไฟล์ .pst หรือ .ost แก้ปัญหาไม่สามารถเปิดไฟล์ ...

ลดขนาดไฟล์ Microsoft Outlook ข้อมูล .pst และ .ost (Compact now)

สำหรับคนที่ใช้งาน Microsoft Outlook ในการรับส่งเมล์ ไม่ว่าจะแบบ pop3 หรือ imap นานๆ ไปขนาดไฟล์ของ outlook ก็จะเพิ่มไปตามระยะการใช้งาน วิธีลดขนาดไฟล์ pst ของ outlook นี้จะช่วยให้สามาถรปรับขนาดไฟล์ให้เล็กลง หรือไฟล์จะใหญ่ตามจำนวนอีเมล์ที่รับส่ง หากถึงขนาดที่จำกัดจะทำให้รับส่งเมล์ไม่ได้ วิธีการ ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ