Tag: LOWER

วิธีการแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Microsoft Excel

วิธีการแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Microsoft Excel

บทความนี้จะมาแนะนำการใช้สูตร excel ที่เป็นการ"แปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่" หรือ "แปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก" เพราะเอกสาร excel บางครั้งจำเป็นต้องใช้เพียงพิมพ์ใหญ่หรือเล็กอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการใช้งานผู้ใช้อาจจะป้อนข้อมูลผิดสลับกันก็ได้ ซึ่งต้องเสียเวลาลบแล้วพิมพ์ใหม่ เพราะฉนั้นการใช้สูตรแปลงตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะจะพิมพ์อะไรลงไปก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่ได้กำหนดสูตรไว้ การแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Excel ในการทำเอกสารใน Microsoft Excel ทั้ง Excel 2007, ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ