Tag: contents

วิธีการทำสารบัญใน Microsoft word

วิธีการสร้างสารบัญ Microsoft Word อัพเดทหน้าให้อัตโนมัติ ง่ายๆ

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างสารบัญใน Microsoft word เพราะเอกสารที่เป็นรูปแบบของการทำรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะรายงานเพื่อส่งอาจารย์ รายงานพนักงาน ก็ต้องมีหน้าสารบัญเพื่อบอกว่าหัวข้อนั้นๆอยู่ที่ลำดับหน้าที่เท่าไร และช่วยให้ผู้อ่านรายงานนั้นๆ เปิดดูที่หน้านั้นๆตามที่ได้ระบุไว้บนหน้าสารบัญของรายงาน ดังนั้นจึงจะมาแนะนำวิธีทำสารบัญ word กัน สร้างสารบัญ Word อัพเดทหน้าให้อัตโนมัติ ง่ายๆ การทำรายงานแน่นอนว่าต้องมีหน้า สารบัญ เป็นองค์ประกอบ และการทำรายงานบน ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ