Browsing Tag

แชร์ปริ้นเตอร์

วิธีการแชร์ปริ้นเตอร์ Windows 10/ 8.1/ 7 รองรับทั้ง 32/64 Bit

สำหรับบทความนี้จะเป็นวิธีแชร์ปริ้นเตอร์ผ่านวงแลน จากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 และ 8.1/ 7 ให้สามารถปริ้นจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาออกที่เครื่องปริ้นที่ได้เปิดแชร์ไว้ โดยแบบนี้จะประหยัดสั่งซื้อปริ้นเตอร์โดยไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น…