วิธีเปลี่ยนชื่อ Gmail ที่ใช้แสดงตอนส่งอีเมลไปหาผู้รับ

15,327

Sponsored Links

มีทริปการตั้งค่า Gmail มาแนะนำ โดยเป็นการกำหนดชื่อที่แสดงในการรับส่ง Gmail กับผู้ติดต่อ ซึ่งชื่อที่ใช้ติดต่ออีเมลกับลูกค้า หรือคนอื่น เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นชื่ออื่นได้ โดยต่างจากชื่อที่ใช้สมัครบัญชี เพราะหลายคนอาจจะใช้โปรดักส์อื่นของ Google ไว้ด้วย ชื่ออาจจะไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไร ดังนั้นก็กำหนดชื่อที่ใช้สำหรับรับส่งเมลใหม่ได้

กำหนดชื่ออีเมล Gmail ที่แสดงตอนส่งอีเมล

โดยการตั้งค่านี้จะเป็นการกำหนดเฉพาะชื่อในการส่งอีเมล จะไม่มีผลกระทบกับโปรดักส์อื่นของ Google ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไปเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube หรือ ชื่ออื่นๆ

1) ที่หน้าเว็บหน้า กล่องจดหมาย Gmail ให้คลิก [icon name=”cog” class=”” unprefixed_class=””] Setiings (ตั้งค่า) จากนั้นเลือก Settings (การตั้งค่า)

Sponsored Links

2) ที่หน้าการตั้งค่ารให้เลือกแถบ “Accounts and Import” (บัญชีและการนำเข้า) แล้วคลิก edit info (แก้ไขข้อมูล) ที่หัวข้อ Send mail as: (ส่งอีเมลในชื่อ)

Accounts and Import

3) จะแสดงหน้าต่าง Edit email address (แก้ไขที่อยู่อีเมล) ให้เราทำการกำหนดชื่อที่ต้องการในช่องว่าง เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Save change (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)

เท่านี้ก็ลองส่งอีเมลไปให้เพื่อน หรือ ส่งอีเมลหาตัวเอง แล้วดูว่าชื่อผู้ส่งนั้นได้เปลี่ยนตามที่เราได้กำหนดไว้ไหม

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment