วิธีสร้าง IPv4 Scope ใน DHCP Server 2016

8,226

Sponsored Links

หลังจากที่ทำการติดตั้งระบบ DHCP Server เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมี IP Address แจกไปให้เครื่องลูกข่ายก็ต้องทำการสร้าง DHCP Scope ใน DHCP Server ก่อน เพื่อกำหนดช่วง IP ที่จะให้ทำการแจกไปให้เครื่องลูกข่ายหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมาเชื่อมต่อ Lan, Wi-Fi นั้นๆ โดยตามบทความนี้จะเป็นการเพิ่ม IPv4 DHCP Scope ใน Windows Server 2016 หลักจากที่ได้ติดตั้ง DHCP Server ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีก็ให้ติดตั้งให้เสร็เสียก่อนครับ

วิธีสร้าง IPv4 DHCP Scope ใน Windows Server 2016

 1. เปิด DHCP โดยที่หน้า Server Manager ให้คลิกที่แถบ Tools > DHCP

 1. แล้วที่หน้า DHCP management console ให้คลิกขวาที่ IPv4 เลือก New Scope…

New Scope...

 1. ที่หน้า “New Scope Wizard” ให้คลิก Next

New Scope Wizard

 1. กำหนดชื่อ Scope และคำอธิบายได้ตามต้องการ แล้วคลิก Next

 1. กำหนดเลข IP เริ่มต้นที่ต้องการให้แจกที่ช่อง Start IP address และกำหนดช่วงสิ้นสุด IP ที่ต้องการในช่อง End IP address แล้วคลิก Next

Start IP address

 1. หน้านี้เป็นการเพิ่ม IP Address ที่ต้องการยกเว้นไม่ให้แจก โดยเป็นไอพีอยู่ในช่วง IP Range ที่กำหนดไว้ตามข้อ 5 แต่มี fix ใช้งานที่เครื่องไว้ เช่น เครื่อง print เป็นต้น ให้ละเว้นไม่ให้แจกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไอพีชนกัน หากไม่มีก็ว่างไว้ แล้วคลิกปุ่ม Next

 1. กำหนด lease duration วันหมดอายุของ IP Address นั้นๆที่แจกไปว่าให้ล็อคไว้สำหรับเครื่องนี้นานแค่ไหน ค่าเริ่มต้นก็ 8 วัน เสร็จแล้วคลิก Next

Sponsored Links

 1. เลือก Yes, I want to configure these option now เพื่อทำการตั้งค่าทันที ให้คลิก Next

Yes, I want to configure these option now

 1. ที่หน้า Router (Default Gateway) ให้เพิ่ม IP Gateway หรือ IP ของ Router แล้วคลิก Next

Router (Default Gateway)

 1. “Domain Name and DNS Servers” นั้นเป็นการเพิ่มข้อมูล Domain ภายในถ้ามีครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องที่อยู่ในระบบ Domain ก็จะขึ้นให้อัตโนมัติ คลิก Next เมื่อกำหนดเสร็จ

 1. ที่หน้า “WINS Servers” ถ้ามีใช้งานก็ให้เพิ่ม IP หากไม่มีติดตั้งไว้ก็คลิก Next

 1. ให้เลือก Yes, I want to activate this scope now เพื่อใช้งานทันที แล้วคลิก Next

Yes, I want to activate this scope now

 1. เสร็จแล้วครับ หากไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นก็ให้ Refresh หน้า DHCP console ไปสักหนึ่งรอบ

เสร็จแล้วครับ สำหรับการสร้าง IPv4 Scope ใน DHCP Server

ปล. ถ้าหาก DHCP Scope เป็นสีแดงไม่ทำงาน ที่หน้า DHCP console ให้คลิกขวาที่ Server name แล้วเลือก Authorize

--- Sponsored Links ---

You might also like
เพิ่มความคิดเห็น / Leave comment