วิธีการซ่อนโฟลเดอร์ (Folder) บน Windows 7/8/10

การซ่อนโฟลเดอร์ (Folder) บน Windows

วิธีซ่อนโฟลเดอร์ Folder (โฟลเดอร์) บน Windows โดยจะเป็นการตั้งค่า Hidden บนระบบ Windows ซึ่งเป็นวิธีที่มีใน windows มานานแล้วโดยที่ผมเคยใช้ก็จะมีใน windows xp, windows 7,windows 8/8.1 และ windows 10 โดยขั้นตอนการตั้งค่านั้นยังคงเป็นเหมือนกัน เพียงแต่เมนูอาจจะแตกต่างกันตามเวอร์ชั่น แต่สามารถที่จะนำไปประยุคใช้งานร่วมกันได้ โดยที่คงมีหลายๆคนที่ใช้งานอยู่ แล้วคงมีหลายๆคนที่ลืมไปแล้วว่ายังมีฟังก์ชันนี้ไว้ให้ใช้งานบน Windows

การ Hidden Folder นั้นเป็นการช่วยป้องกันมิให้ผู้ใช้งานคนอื่นเห็นโฟลเดอร์ โดยที่มีผู้ใช้หลายคนใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามที่ต้องการ โดยที่อาจจะมีไฟล์ที่ไม่ต้องการให้เด็กหรือคนอื่นๆเปิดใช้ไฟล์  หรือเห็นไฟล์ที่เราไม่การให้คนนั้นๆ เข้าถึงไฟล์ได้ แต่ก็อย่าลืมว่า “ความลับไม่มีในโลก” อิอิ

มาเริ่มซ่อนโฟลเดอร์ และที่ด้านล่างมีขั้นตอนการเรียกดู หลังจากที่ซ่อนไปแล้ว

  1. เริ่มจากให้ทำการ เปิดไปที่ “โฟลเดอร์”ที่ต้องการซ่อน

Hidden-folder-1

  1. ให้ทำการ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการซ่อน แล้วคลิกเลือกProperties

Hidden-folder-2

  1. จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Hidden แล้วคลิก OK

Hidden-folder-3

  1. จากนั้นจะสังเกตเห็นว่า Folder ที่ได้ทำการตั้งซ่อนไว้หายไปแล้วครับ

Hidden-folder-4

ขั้นตอนการเรียกเข้าใช้งาน Folder ที่เราได้ทำการซ่อนไว้

วิธีที่ 1

  1. เปิด Explorer แล้วไปยังหน้าที่ได้ทำการซ่อน Folder ไว้ จากนั้นคลิกที่แท็บ Tools (ใน Windows 7 ให้ทำการกด Alt ก่อน เพื่อแสดง tools) คลิกเลือก Folder options…

Hidden-folder-7

  1. คลิกเลือกแท็บ View จากนั้นคลิกเลือก Show hidden files, folders, and drives เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 
  • หลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว และต้องการซ่อนเหมือนเดิม ให้ย้อนกลับไปดูที่ข้อ 1 – 4

Hidden-folder-8

  1. จากนั้นจะมองเห็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้เป็นสีจางๆ

Hidden-folder-9

วิธีที่ 2

  1. เป็นการเรียกใช้โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ Folder options… โดยให้ทำการเปิด Explorer แล้วไปยังหน้าที่ได้ทำการซ่อน Folder ไว้ แล้วคลิกที่ Adders  จากนั้นพิมชื่อโฟลเดอร์ที่ได้ทำการซ่อนไว้แล้วกด Enter

แล้วก้อจะพบข้อมูลภายในโฟลเดอร์ที่ได้ทำการซ่อนไว้ วิธีนี้สะดวก แต่ผู้ใช้ต้องจำชื่อโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ได้ โดยแนะนำให้กำหนดชื่อที่จำได้ง่าย หรือสั้นๆ เพื่อการเข้าใช้งานที่สะดวก

Hidden-folder-6

  • เสร็จสิ้นการตั้งค่าซ่อนโฟลเดอร์