Browsing Tag

Winodws

วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดงของ Windows 10 ให้เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดงของ Windows 10 ให้เป็นภาษาอังกฤษ (English) หลังจากที่ Microsoft ได้ปล่อยให้ผู้ใช้ Windows 7 SP1, Windows 8.1 Update ทำการอัพเกรด (Upgrade) Windows 10 Free ไปแล้วนั้น บางท่านจะพบว่า Windows 10 ที่อัพเกรด (Upgrade)…