Browsing Tag

v1809

เตรียมคอมฯ ให้พร้อม และ วิธีอัพเดต Windows 10 October 2018 v1809

ทุกคนน่าจะทราบกันแล้วว่าทาง Microsoft จะปล่อย Windows 10 October 2018 Update มาให้คนที่ใช้ Windwos 10 อัพเดตกันอีกแล้ว โดยครั้งนี้ก็ได้มีการเพิ่มความสามารถของระบบมาอีกหลายอย่างเลย แต่ขอไม่พูดถึงว่ามีอะไรบ้างที่เพิ่มมา…