Browsing Tag

UAC

วิธีปิด User Account Control (UAC) ใน Windows 10

คนที่ใช้งาน Windows 10 แล้วพอจะติดตั้งโปรแกรมหรือตั้งค่าบางส่วนของ System ก็จะมีหน้าต่าง "User Account Control" (UAC) แสดงขึ้นมาให้เราคลิกยืนยันก่อนติดตั้งหรือตั้งค่าส่วนนั้นๆ วันนี้จะมาแนะนำวิธีปิด User Account Control Windows 10…