Browsing Tag

System image

วิธีทำ System Image เพื่อ Backup Windows 10 พร้อมวิธี Restore กลับมาใช้

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธี Backup Windows 10 ป้องกันกรณีเครื่องพัง เครื่องมีปัญหา เครื่อง Error ต่างๆ แล้วเราสามารถที่จะ Restore Windows 10 ที่เราได้สร้างไว้นี้กลับมาใช้ โดยที่เราไม่ต้องลง Windows ใหม่ให้เสียเวลาหรือจะ Backup…