Browsing Tag

Sounds

ปิดเสียงแจ้งเตือนระบบ Windows 10 System ที่น่ารำคาญ

เบื่อเสียงเตือน เสียงระบบผิดพลาดของ Windows 10 ไหม วันนี้มีวิธี ปิดเสียงแจ้งเตือน Windows 10 มาฝากครับ โดยจะปิดเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีหน้าต่าง Error แจ้งขึ้นมา หรือการแจ้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ System เช่น ตอนที่แจ้ง UAC ก็จะมีเสียงเตือน…