Browsing Tag

Sing in

วิธีตั้ง PIN และ ยกเลิก PIN ใน Windows 10

การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 หากในเครื่องมีข้อมูลสำคัญก็ต้องตั้งรหัสผ่าน หรือตั้ง PIN ก็จะ Sign in เร็วขึ้น บทความนี้จะแนะนำวิธีตั้ง PIN และ ยกเลิก PIN โดยในระบบ Windows 10 จะมีฟังก์ชั่นการตั้งค่าความปลอดภัยให้เราเลือกใช้งานครับ…