Browsing Tag

Sarabun

ดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการ (TH Sarabun psk, new) ใน Windows 10

สำหรับองค์กรบริษัทที่ต้องมีการใช้งานเอกสารเพื่อติดต่อกับทางราชการนั้น Font ที่ใช้งานก็ต้องเป็น "ฟอนต์มาตรฐาน" "TH Sarabun PSK" หรือ "Thai Sarabun New" ที่ใช้งานอย่างเป็นทางการในราชการไทย เพราะแต่ละคนก็ชอบ Font…