Tag: Raid

วิธีทำ Raid 1 ใน Windows 10

วิธีทำ Raid 1 (Mirror) รวมฮาร์ดดิส 2 ลูกเป็นลูกเดียวกันใน Windows 10

วันนี้จะแนะนำการทำ Raid 1 (Mirror) ใน Windows 10 เป็นการรวมฮาร์ดดิส 2 ลูก ให้เป็น 1 ลูก จะช่วยกรณีฮาร์ดดิสเสียลูกใดลูกหนึ่ง ข้อมูลก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิม โดยการเก็บข้อมูลนั้นจะเก็บเหมือนกันทั้ง 2 ลูก ดังนั้นหากฮาร์ดดิสเสีย 1 ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ