Browsing Tag

Power Options

ตั้งค่า power options เป็นโหมด high performance ใน Windows 10

สำหรับการตั้งค่านี้จะเป็นการปรับ Power Options ใช้โหมด High Performance หรือเพิ่มโหมดนี้ในกรณีบางเครื่อง High Performance หายไป เพื่อใช้ฮาร์ดแวร์ในเครื่อง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยแก้ปัญหาในบางเครื่องที่ใช้โหมด Balanced

วิธีตั้งค่า Power Option [Power & Sleep] ใน Windows 10

บทความนี้เป็นการแนะนำข้อมูลการใช้งาน Windows 10 เบื้องต้น โดยคือ วิธีการตั้งค่า Power & Sleep ใน Windows 10 ซึ่งก็เป็นตัวเดียวกับที่เราเคยรู้จักในชื่อ Power Option ที่อยู่ใน Contro panel แต่สำหรับใน Windows 10 จะถูกเพิ่มเข้ามาใน Windows…

วิธีการตั้งค่าหน้าจอ (พักหน้าจอ) Windows 7 ไม่ให้ดับ

วิธีการตั้งค่าพักหน้าจอ Windows 7 ไม่ให้หน้าจอดับ สำหรับคนที่ใช้งาน Windows 7 น่าจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ขยับเม้าส์หรือคีย์บอร์ดในช่วงเวลาหนึ่ง หน้าจอของ Windows จะดับไป หรือเปิดดูหนังแล้วหน้าจอดับ ซึ่งเป็นการทำงานของ Power Options…