Browsing Tag

PIN

วิธีตั้ง PIN และ ยกเลิก PIN ใน Windows 10

การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 หากในเครื่องมีข้อมูลสำคัญก็ต้องตั้งรหัสผ่าน หรือตั้ง PIN ก็จะ Sign in เร็วขึ้น บทความนี้จะแนะนำวิธีตั้ง PIN และ ยกเลิก PIN โดยในระบบ Windows 10 จะมีฟังก์ชั่นการตั้งค่าความปลอดภัยให้เราเลือกใช้งานครับ…