Tag: O365

การตั้งค่า Automatic Replies ใน Outlook (O365, Exchange)

การตั้งค่า Automatic Replies เพื่อใช้ในการตอบกลับอีเมล์โดยอัตโนมัติ ให้เราในขณะที่เราไม่สะดวกในการตอบ หรือตอบเมล์ใน "วันหยุดลาพักร้อน" ให้เรา เช่น ตอบกลับเมล์เพื่อนที่ทำงาน, ตอบกลับเมล์ลูกค้า อื่นๆ เพื่อช่วยให้เราไม่พลาดการติดต่อ หรือเพื่อให้ผู้ส่งรับทราบว่าเราได้รับเมล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การตั้งค่า Automatic Replies ใน Outlook 2010/2013 (O365, Exchange) ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ