Browsing Tag

Notification area

วิธีกำหนดแสดง / ซ่อนไอคอน (icon) Taskbar Windows 10

คอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่ใช้งานกันนั้นก็มีหลายโปรแกรมที่ติดตั้ง ดังนั้นก็มีไอคอนอยู่หลายตัว ทั้งตัวที่ ซ่อนไอคอน และไอคอนที่แสดง ดังนั้นก็ต้องมีไอคอนของโปรแกรมที่เราไม่ค่อยได้ใช้งาน หรือไม่ต้องการให้แสดงอยู่ตรง Taskbar…