Tag: Not Responding

ปิดโปรแกรมค้าง Not Responding

วิธีปิดโปรแกรมหรือแอป ที่ค้าง Not Responding ใน Windows 10

บางครั้งเราเปิดใช้งานบางโปรแกรมอยู่ แล้วเครื่องอาจจะมีการใช้งานหนักไปจนโปรแกรมนั้นแสดง Not Responding ที่แถบชื่อแอป แล้วเครื่องก็ค้างไป ปิดก็ไม่ได้ บทความนี้จตะมาแนะนำวิธีปิดโปรแกรมที่ค้าง Not Responding แล้วคลิกปิดก็ไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้ บางคนถึงกับแก้ไขด้วยการกดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้ ถ้าแบบนั้นไม่สงผลดีกับเครื่องคอมแน่ วิธีปิดโปรแกรมค้าง Not Responding ซึ่งกรณีที่ใช้งาน แอป ที่มาพร้อมกับ Windows ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ