Browsing Tag

Microsoft account

เพิ่ม Account alias (นามแฝงบัญชี) หรือเปลี่ยนชื่ออีเมล outlook, hotmail

วันนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนชื่ออีเมล @outlook และ @hotmail เป็การเพิ่ม Account Alias (นามแฝงบัญชี) ซึ่งปกติแล้วหากว่าเราต้องการเปลี่ยนชื่อบัญชีอีเมลใหม่ ก็มักจะสมัครบัญชีใหม่ ซึ่งการสมัครใหม่ จะทำให้ข้อมูลอีเมลเก่าจะไม่มาด้วย

เปลี่ยนชื่อ Account ในเครื่อง Windows 10 เป็นชื่อที่เราต้องการ

ใครที่เพิ่งซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่โดยใช้งาน Windows 10 แล้วให้ทางร้านติดตั้ง Windows ให้ในส่วนของชื่อ Account จะถูกตั้งเป็นชื่อของยี่ห้อคอมพิวเตอร์หรือชื่ออื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ชื่อที่เรากำหนดหรือต้องการใช้งาน…

วิธียกเลิก Password ใน Windows 10 (Microsoft account)

วิธียกเลิก Password ใน Windows 10 (แบบผ่าน Email) การเข้าใช้งาน Windows 10 มีให้เลือกใช้ทั้งแบบเข้าใช้งาน"ผ่าน Local account" และแบบ"ผ่าน Microsoft account" ซึ่งหากซื้อคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10 มาด้วยนั้น…