Tag: Mail Server

วิธีแก้ไข Port POP/IMAP และ SMTP ในโปรแกรม Outlook

วิธีแก้ไข Port POP/IMAP และ SMTP ในโปรแกรม Outlook

วันนี้จะมาแนะนำการแก้ไข port Server ของ smtp pop3 และ Imap ซึ่ง Mail Server อาจจะเปิดพอร์ตไม่ครบทุกพอร์ตมารตฐาน 25, 26, 110, 993, 995, 465, 587 ดังนั้นเราต้องแก้ไขให้ตรงกับที่ ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ