Browsing Tag

Japanese

วิธีเพิ่มแป้นพิมพ์ (keyboard) ภาษาญี่ปุ่น (Japan) ใน Windows 10

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์ ภาษาญี่ปุ่น ในเครื่องคอม Windows 10 ซึ่งการ Add คีย์บอร์ดปกติ จะเป็นแป้นพิมพ์ที่เป็น keyboard ปกติที่เราใช้งาน ซึ่งจะมีภาษาไทย / อังกฤษ แต่ก็จะมี คีย์บอร์ดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นโดยตรงจำหน่ายในบ้านเรา…