Browsing Tag

install windows7

การติดตั้ง windows 7 แบบสามารถทำตามได้

วิธีติดตั้ง Windows 7 แบบละเอียดยังไม่เคยลงก็ทำได้

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการลง Windows 7 ให้กับคนที่ยังไม่เคยลงเองหรือยังไม่เชียวชาญเรื่องนี้ สำหรับวิธีนี้จะเป็นการติดตั้งแบบปกติ หรือแบบ clean install ซึ่งสมบูรณ์กว่าแบบโกสที่แม้จะรวดเร็วแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับเครื่องของเรา…