Tag: GPO-5900W

ตั้งค่า Forth GPO-5900W TOT เป็น Bridge Mode

วิธีตั้งค่า Forth GPO-5900W ของ TOT เป็นโหมด Bridge Mode

สำหรับโพสนี้จะแนะนำการตั้งค่าเร้าเตอร์ Forth GPO-5900W หรือ GEO-4500WS ของทาง TOT ให้สามารถใช้งาน Bridge Mode เพื่อใช้เร้าเตอร์ของเราใช้งานเป็น gateway ควบคุมอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งอาจจะต้องเชื่อมไป Firewall หรือ load balance ก็ตามแต่ที่ต้องการตั้งค่า วิธีการตั้งค่า ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ