Browsing Tag

express

แก้ไขโปรแกรมบัญชี Express เป็นภาษาต่างดาว Windows 10

เจ้าหน้าที่บัญชีบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย เชื่อว่าไม่มีคนไหนไม่รู้จักโปรแกรมบัญชี Express ปัญหาการใช้งานใน windows 10 มักจะพบว่า เมนูโปรแกรม express เป็นตัว ???? เต็มขอบหน้าจอ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งในจอภาพและตอนสั่งปริ้นออกมา แม้ว่าจะติดตั้ง…