Browsing Tag

Excel 2016

ล็อคเอกสารไฟล์ Microsoft Excel อนุญาติให้แก้ไขได้เฉพาะเซลล์ที่เลือกไว้

ตั้งค่าให้อนุญาติให้แก้ไขไฟล์ Excel ได้เฉพาะบางเซลล์เท่านั้น สำหรับคนที่ทำงานด้านเอกสาร ซึ่งต้องใช้ในการทำงานการติดต่อกับลูกค้าติดต่อกันระหว่างองร์องกร หรือภายในบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นเอกสารที่มีข้อมูลส่วนที่ไม่ต้องการให้แก้ไข…

เปลี่ยนเมนู word, excel, outlook 2016 เป็นภาษาไทย

สอนวิธีเปลี่ยนเมนูภาษาไทยใน Microsoft Office 2016 หลายคนที่ติดตั้งใช้งาน Word,  Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher 2016 ใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วไม่ค่อยถนัดใช้งาน…

ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น Excel เป็น font ที่เลือกไว้ที่สร้างเอกสารใหม่

การกำหนดฟอนต์ที่ต้องการใน Excel เป็น font เริ่มต้นที่สร้างเอกสารใหม่ ทุกคนที่สร้างเอกสารด้วย Microsoft Excel หลายคนที่ยังคงต้องค่อยเปลี่ยนฟอนต์ ในทุกครั้งที่สร้างเอกสารใหม่ ให้เป็นแบบที่เราต้องการใช้งาน ซึ่งโดยส่วนมากก็จะใช้แต่แบบเดิมๆ…

แทรกลายน้ำ หรือ เพิ่มลายน้ำใน MS Excel

วิธีการเพิ่มลายน้ำใน Microsoft Excel การใช้ Microsoft Excel ในการทำงาน ทำเอกสารต่างๆ และหลายๆที่จะทำเอกสารที่เป็นฉบับร่างหรือแบบร่างก่อน เพื่อนำเสนอหรือประชุมกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ออกเอกสารฉบับใช้งานจริง…

เพิ่มแถบ Developer ใน Microsoft Word,Excel

วิธีเปิดแถบ Developer ใน ms Word, Excel แถบ Developer เป็นแถบเครื่องมือสำหรับการใช้งานในส่วนของ Macro ในตัว Microsoft Word และ Microsoft Excel ซึ่งค่าเริ่มต้นในโปรแกรมจะไม่แสดงเครื่องนี้ โดยต้องทำการตั้งค่าให้แสดงแถบนี้ในภายหลัง ซึ่งแถบ…

เรียงตัวเลข หรือ รันตัวเลขลำดับอัตโนมัติ ms Excel

วิธีเรียงตัวเลข หรือ รันตัวเลขลำดับอัตโนมัติ วันนี้มีทิปเล็กๆสำหรับการรันตัวเลข โดยเป็นการเรียงลำดับตัวเลขอัตโนมัติและปรับลำดับอัตโนมัติหากมีการลบแถว (Row) ระหว่างกลาง เช่น 1 2 3 4 5 และลบแถว (Row) ที่ 3 ก็จะปรับเป็น 1 2 3 4…

บันทึกไฟล์ Excel 2013 ให้ถาม Password และเลือก “Read Only” ได้

บันทึกไฟล์ Excel 2013 ให้ถามรหัส และเลือก "อ่านได้อย่างเดียว" วันนี้วิธีการบันทึก (Save) ไฟล์เอกสาร Microsoft Excel โดยเป็นการบันทึกให้ "ถาม Password" เพื่อแก้ไขข้อมูลตอนเปิดไฟล์ และสามารถเลือกแบบ "อ่านได้อย่างเดียว" ได้ด้วย

ตั้งค่าล็อคไฟล์ Excel ป้องกันการไม่ให้แก้ไขเอกสาร อ่านได้อย่างเดียว

ตั้งค่าล็อคไฟล์ Excel ป้องกันการแก้ไขเอกสาร สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้างเอกสาร เพื่อเป็นข้อมูลกลางสำหรับหน่วยงาน หรือแชร์ให้คนอื่นๆ สามารถเปิดดูด้วย ผ่านระบบแชร์ไฟล์ในระบบแลน และต้องการให้เปิดอ่านได้เท่านั้น…

วิธีตั้งเวลา Auto save ใน Word, Excel, PowerPoint

วิธีตั้งเวลาบันทึกไฟล์อัตโนมัติใน Microsoft Office วันนี้มีทิปง่ายๆในการใช้งาน Microsoft Office โดยเป็นการตั้งค่า Auto Save หรือกำหนดให้บันทึกไฟล์อัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่เรากำหนด เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาที่ กำลังพิมพ์ข้อมูล…

การใช้ฟังก์ชั่น vlookup ใน Excel กับตารางฐานข้อมูล

การใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel กับฐานข้อมูล วันนี้มีการใช้งานสูตร vlookup ใน Excel ในการค้นหาข้อมูล หรือ ดึงข้อมูล จากตารางฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลสินค้า อื่นๆ…